Thứ tư, 26/1/2022 |
Previous
Next

Tin Công ty

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô 2021

Vào lúc 09h43 ngày 11/06/2021, sản lượng điện sản xuất năm 2021 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đạt 1.734,3 triệu kWh, hoàn thành sớm 19 ngày so với kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô Tổng công ty Phát điện 1 giao.

Đến hết 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 1.999,5 triệu kWh, vượt 265,2 triệu kWh (15,29%) kế hoạch được giao, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng mùa khô của Tổng Công ty Phát điện 1 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

                                            Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Đây là thành quả cho nỗ lực của tập thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức trong năm 2021. Với sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo từ năm 2020 và sự biến động của phụ tải, việc huy động các nhà máy nhiệt điện gặp rất nhiều khó khăn. Các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thường xuyên phải tăng/giảm công suất từ tối thiểu lên công suất tối đa. Vào các giờ thấp điểm, đặc biệt là các giờ trưa và các ngày cuối tuần, nghỉ lễ, hai tổ máy thường phải giảm về công suất tối thiểu. Điều này yêu cầu các tổ máy phải đảm bảo độ sẵn sàng, tin cậy cao để đảm bảo nhu cầu thay đổi liên tục của hệ thống, đáp ứng sản lượng kế hoạch đề ra. Trước nhiệm vụ khó khăn, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và ổn định: Tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, với sự bùng phát lần thứ 4 của đại dịch Covid-19 trên cả nước, Công ty đã thực hiện cách ly tập trung đối với toàn bộ CBCNV tại Khu trực Quản lý vận hành và Nhà máy để đảm bảo an toàn con người, sản xuất; đồng thời triển khai các biện pháp để thường xuyên kiểm tra, thiết lập kỷ cương, nâng cao kỷ luật vận hành, bám sát tình hình vận hành, thông số kỹ thuật các tổ máy. Kết quả của các giải pháp là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành sớm 19 ngày so với kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô năm 2021 Tổng công ty Phát điện 1 giao. Bên cạnh đó, tất cả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, suất hao nhiệt, tỷ lệ dừng máy sự cố đều đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ đặt ra đối với Công ty vẫn hết sức khó khăn: Hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng cuối năm là 1.850,3 triệu kWh, đảm bảo công tác sửa chữa lớn tổ máy S2 đúng tiến độ, chất lượng. Với dự báo tăng trưởng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió vào cuối năm, phương thức huy động các tổ máy tiếp tục bị ảnh hưởng lớn, gây khó khăn trong việc vận hành an toàn các tổ máy và đảm bảo chỉ tiêu sản lượng cuối năm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vì vậy tiến độ cung cấp hàng hóa có thể bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tiến độ của sửa chữa lớn. Tuy nhiên, tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẽ nỗ lực phấn đấu để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả; tập trung hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm; đảm bảo công tác sửa chữa lớn tổ máy S2 đúng tiến độ, chất lượng; hoàn thành các chỉ tiêu Tổng công ty giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Hệ thống điện Quốc gia./.

 

TAGS:
Tác giả: Bùi Huy Dũng ; xuất bản: 06/07/2021 04:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn