Thứ sáu, 9/12/2022 |
Previous
Next
Chương trình Văn nghệ "Nguồn sáng ước mơ" của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Chương trình Văn nghệ "Nguồn sáng ước mơ" của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (20/09/2022)

Chương trình Văn nghệ "Nguồn sáng ước mơ" của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (20/09/2022)

Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (08/02/2022)

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12/2021.

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn