Thứ ba, 23/7/2024 |
Previous
Next

Giới thiệu chung về Công ty nhiệt điện Nghi Sơn

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 nằm trong Trung tâm Điện lực Nghi Sơn, được xây dựng tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, cách thành phố Hà Nội khoảng 200km. Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 gồm hai tổ máy, tổng công suất lắp đặt 600MW (2x300MW).

Nhà máy sử dụng nhiên liệu than, công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, thông số hơi dưới tới hạn, công nghệ đốt hiện đại đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được Bộ Công Nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 736/QĐ-BCN ngày 28/03/2006 và hiệu chỉnh tại Quyết định số 2833/QĐ-BCN ngày 13/10/2006 và phê duyệt hiệu chỉnh tại Quyết định số 2683/QĐ-BCT ngày 21/5/2010 của Bộ Công Thương.

Nhà máy đi vào hoạt động đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn và kinh tế cho khu vực Bắc Trung bộ, giảm tổn thất công suất truyền tải trên hệ thống điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An, đặc biệt là khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hoá đã được qui hoạch trở thành vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Trung Bộ và toàn quốc.

Gói thầu EPC NMNĐ Nghi Sơn 1 khởi công vào ngày 03/07/2010, hợp đồng có hiệu lực ngày 22/07/2010.

Các tổ máy đã đưa vào vận hành thương mại:

  • Tổ máy 1: 08/5/2015;
  • Tổ máy 2: 11/12/2014.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA Nhiệt điện 2.

Đơn vị tư vấn kỹ thuật: Liên doanh tư vấn JPOWER/AF-Consult Switzerland và Tư vấn phụ PECC3.

Nhà thầu chính: Marubeni Corporation (Nhật Bản).

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-EVNGENCO1 ngày 11/01/2018 trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng cơ sở vật chất và con người của dự án nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Tổng công ty Phát điện 1.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là đơn vị hoạch toán phụ thuộc Tổng công ty Phát điện 1 có nhiệm vụ vận hành, sản xuất điện năng an toàn, ổn định, hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn