Thứ tư, 10/8/2022 |
Previous
Next
Thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên kế toán năm 2021 (15/11/2021)

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cần tuyển dụng một số lao động để phục vụ công tác SXKD Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, chi tiết như file đính kèm sau:

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn