Thứ ba, 23/7/2024 |
Previous
Next
Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024 Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024 (28/06/2024)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 129-KH/ĐUK ngày 29-5-2024 về tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2024 kèm theo Thể lệ Giải với một số điểm mới nhằm thông qua việc tổ chức Giải Búa liềm vàng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông...

Tài liệu sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng Tài liệu sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng (18/06/2024)

“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn