Thứ ba, 21/5/2024 |
Previous
Next

Lĩnh vực hoạt động của Công ty nhiệt điện Nghi Sơn

      1.  Ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng.
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo thiết bị điện, các công trình nhiệt điện, kiến trúc của nhà máy điện, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và gia công cơ khí.
 • Tư vấn lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiệt bị công nghệ); Tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; Tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dững, sửa chữa các nhà máy nhiệt điện.

2. Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

 • Cung cấp các dịch vụ vận hành và bảo trì các nhà máy nhiệt điện, công nghiệp;
 • Xây lắp các công trình điện, công trình xây dựng, công trình viễn thông, công nghệ thông tin;
 • Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện và nguyên, nhiên liệu cho sản xuất điện;
 • Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất và kinh doanh nước khoáng, bán tro, xỉ;
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa và khai thác cảng biển.

 • Quang cảnh Nhà máy

 • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

 • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

 • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn