Thứ ba, 23/7/2024 |
Previous
Next

Thư viện ảnh

Tập thể Ban QLDA Nhiệt Điện 2
Thủ tướng phát lệnh khởi công Nhà máy
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút phát lệnh khởi công Nhà máy
Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010