Thứ hai, 11/12/2023 |
Previous
Next

Giới thiệu chung

Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp Công ty nhiệt điện Nghi Sơn

VĂN HÓA CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN (Ban hành theo Quyết định số 202/QĐ-NĐNS ngày 13/4/2018 của Giám đốc Công ty nhiệt điện Nghi Sơn).

          THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY GỬI ĐẾN CBCNV

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là đơn vị mới thành lập, tiền thân của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Trong thời kỳ chuyển giao giữa hai Công ty, toàn thể CBCNV công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đưa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đi vào hoạt động ổn định và ngày càng phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, chúng ta đã từng bước hình thành nên một phong cách riêng “Năng động – Sáng tạo – Chân thành – Thân thiện”, tạo được phẩm chất người Nhiệt điện Nghi Sơn “Thông minh - Tận tụy - Trung thực”.

Xu hướng toàn cầu hóa làm cho môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Những yếu tố quyết định đến sự hưng thịnh hay suy vong của một doanh nghiệp không chỉ là năng lực tài chính, nguồn nhân lực, chiến lược, cơ hội kinh doanh mà còn là văn hóa doanh nghiệp. Bởi văn hóa doanh nghiệp là thượng tầng kiến trúc, là nền móng cho tư tưởng sáng tạo, là tiền đề của những giá trị thặng dư, là cơ sở để định hướng chiến lược, chìa khóa của sự khác biệt... Vì thế, đã đến lúc chúng ta cần phải nâng phong cách Nhiệt điện Nghi Sơn và phẩm chất người Nhiệt điện Nghi Sơn đã hình thành thời gian qua lên một tầm mới: Văn hóa Nhiệt điện Nghi Sơn như một định chuẩn xuyên suốt và lâu dài của doanh nghiệp. Đây là xu thế cần thiết và tất yếu để đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững, khẳng định vị thế và tầm vóc của chúng ta trong cộng đồng.

Từ những cơ sở trên, Lãnh đạo Công ty ban hành tài liệu Văn hóa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, nhằm kế thừa và phát triền những giá trị tinh thần đã hình thành, vun đắp. Đồng thời, tiếp thu, chọn lọc những giá trị văn hóa chung của EVNGENCO1 và cộng đồng để hình thành Văn hóa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đặc trưng, không trộn lẫn với bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức nào khác.

Lãnh đạo Công ty mong muốn và tin tưởng: Với tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng cao nhất cùng tình yêu dành cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn mà mỗi một thành viên Công ty sẽ thấu hiểu để chung tay xây dựng, gìn giữ và phát huy Văn hóa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Hãy xem Văn hóa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là hành trang cho hành động và suy nghĩ trong cuộc sống, lao động và học tập của mỗi người.

Tập thể Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhất định sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa những văn hóa tốt đẹp được hình thành xuyên suốt từ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đến nay./.

 

          PHẦN THỨ NHẤT:   HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là dự án đầu tiên trong Trung tâm điện lực Nghi Sơn được qui hoạch với công suất lắp đặt 600MW đặt tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thuộc miền Bắc Trung bộ của Việt Nam. Công ty phấn đấu luôn đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ và giảm tổn thất truyền tải trên hệ thống điện quốc gia.

2. Sứ mệnh

Đảm bảo cung cấp kịp thời và đáp ứng đầy đủ sản lượng điện theo nhu cầu của Hệ thống điện quốc gia với mục tiêu An toàn - Hiệu quả - Chất lượng - Liên tục.

3. Khẩu hiệu hành động

CBCNV Công ty thực hiện mọi hành động của mình với khẩu hiệu:

“Nhiệt điện Nghi Sơn Thắp Sáng Niềm Tin”

4. Giá trị cốt lõi

- Sáng tạo Tận tụy: CBCNV Công ty sẽ làm việc với suy nghĩ sáng tạo, kỹ năng thành thạo và thái độ tích cực để mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội. Khi gặp phải khó khăn sẽ luôn tìm hướng giải quyết tốt nhất. Trong mọi trường hợp luôn suy nghĩ tích cực vì Công ty, đồng nghiệp và bản thân mình.

- Hợp tác và Chia sẻ: Hợp tác để cùng phát triển. Chia sẻ những ý tưởng mới, phương pháp hay để cùng ứng dụng mang lại những điều tốt đẹp vì một tương lai tươi sáng. Cảm thông với khó khăn, hoạn nạn để thiết lập tình cảm chân thành, gắn bó sâu sắc.

- Đoàn kết và Kỷ cương: EVNGENCO1 TPC NGHI SON luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và kỷ cương trong nội bộ nhằm tạo dựng sức mạnh và hình ảnh cho EVNGENCO1 TPC NGHI SON. Mọi CBCNV EVNGENCO1 TPC NGHI SON phải luôn giữ gìn truyền thống đoàn kết nhằm thống nhất ý chí, hành động trong tập thể lãnh đạo, trong CBCNV. Luôn giữ vững kỷ cương trong quản lý, điều hành, kỷ luật trong lao động sản xuất để EVNGENCO1 TPC NGHI SON có thể hoàn thành trọng trách cấp trên giao phó.

- Trọng tín và Cầu thị: Thực hiện đúng những gì đã hứa, đã cam kết để thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp bền vững. Lắng nghe điều hay, tiếp thu cái mới, học tập những điều chưa biết, tiếp cận văn minh với thái độ chăm chỉ, trân trọng và cầu thị, cầu tiến để hoàn thiện chính mình.

- Truyền thống - Nghĩa tình: EVNGENCO1 TPC NGHI SON luôn trân trọng, gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của EVNGENCO1 và của EVNGENCO1 TPC NGHI SON. CBCNV EVNGENCO1 TPC NGHI SON luôn sống có nghĩa tình, nhân ái, khoan dung, trọng đạo lý.

 

          PHẦN THỨ HAI:   CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

1. Thượng tôn pháp luật

CBCNV Công ty luôn xác định việc tuân thủ luật pháp, quy định của EVNGENCO1 và Quy định nội bộ của đơn vị là trách nhiệm xuyên suốt. Mỗi CBCNV luôn hiểu rằng chỉ có hiểu biết, tuân thủ pháp luật mới đảm bảo bền vững và sự cẩn trọng trong công việc, hành xử là yếu tố hữu hiệu tránh xảy ra những sai phạm.

2. Trung thành - Trung thực

CBCNV tự hào về thương hiệu, màu áo, công việc và môi trường lao động tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Gắn bó lâu dài, bảo vệ uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trước cộng đồng. Trung thực trong suy nghĩ, lời nói và hành động, phê phán và đấu tranh trước những biểu hiện gian dối.

3. Hướng đến cộng đồng

Từ sứ mệnh làm ra nguồn điện sáng cho đất nước, CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẽ làm hết sức mình vì tương lai tương sáng, tốt đẹp cho cộng đồng. Công ty luôn đặt lợi ích của mình trong lợi ích chung của xã hội và vì thế, sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng sự phát triển của Công ty luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng. Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi ích chung.

4. Giữ trọn niềm tin

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn xác định trách nhiệm của mình đối với Đất nước, với ngành Điện và các đối tác đã gắn bó với đơn vị. Vì thế, công ty sẽ làm việc hết sức, theo đuổi và trung thành với những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp để thật sự là hình ảnh tốt đẹp như mọi người mong muốn.

 

          PHẦN THỨ BA:  THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Cam kết với EVNGENCO1 và cộng đồng

- CBCNV Công ty cam kết hoàn thành một cách tốt nhất mọi nhiệm vụ được EVNGENCO1 giao để hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng và phát triển EVNGENCO1.

- Lãnh đạo và CBCNV Công ty trong chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình sẽ làm tất cả để xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống, giá trị văn hóa tinh thần của EVNGENCO1.

- CBCNV Công ty cam kết tôn trọng phong tục, tập quán, các giá trị văn hóa, xã hội, niềm tin của cộng đồng. Xây dựng mối quan hệ bề vững, gắn bó chia sẻ với địa phương. Đồng thời, có những hoạt động an sinh xã hội, hành động thiết thực, cụ thể, thường xuyên để giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các hoàn cảnh đặc biệt sớm cải thiện cuộc sống.

2. Cam kết với người lao động

CBCNV Công ty là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công của doanh nghiệp, vì thế Lãnh đạo Công ty cam kết:

- Đảm bảo cuộc sống ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

- Tạo điều kiện cho mỗi một thành viên công ty được đào tạo, học hỏi để phát triển nghề nghiệp và sáng tạo.

- Tạo ra môi trường làm việc văn minh, thân thiện để khuyến khích trao đổi, chia sẻ tri thức, chủ động trong suy nghĩ, hành động của mỗi người.

- Lắng nghe để thấu hiểu và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của người lao động với thái độ chân thành, cởi mở.

3. Cam kết xây dựng môi trường làm việc

- Lãnh đạo Công ty sẽ tạo lập môi trường làm việc văn minh, thân thiện, bình đẳng và có tổ chức. Điều này được thể hiện với việc không đối xử phân biệt theo tình cảm hoặc quan hệ riêng. Áp dụng thống nhất chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến cho mọi người, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ của từng người.

- Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Cấp trên tôn trọng và tạo điều kiện để cấp dưới sáng tạo, đề đạt ý tưởng, nguyện vọng, cấp dưới tuân thủ và chấp hành cấp trên, không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi được giao, làm việc với tinh thần tự giác thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành cao nhất.

- Khuyến khích phương pháp làm việc theo nhóm, tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi, tranh luận, phản biện nội bộ để đi tìm ra giải pháp tối ưu hoặc thống nhất trong từng vấn đề.

4. Cam kết với khách hàng, đối tác

- Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xem khách hàng, đối tác như người thân của mình, vì thế sẽ cư xử với tất cả sự tận tụy, chân thành, niềm nở để mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, đối tác.

- Công ty sẽ đặt mình vào vị trí của khách hàng, đối tác để hiểu điều khách hàng, đối tác cần, điều muốn chia sẻ hay mong muốn để từ đó có phương thức phục vụ và phụng sự tốt nhất.

- Giữ đúng lời hứa, cam kết với khách hàng, đối tác bằng cách tiến hành những hoạt động với nỗ lực cao nhất, thông minh, tận tụy và chăm chỉ nhất. Khi khách hàng, đối tác gặp khó khăn, cần sự trợ giúp, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẵn sàng sắp xếp công việc của mình để đến bên đốỉ tác, khách hàng trong thời gian nhanh nhất có thể.

- Trường hợp xảy ra những bất đồng, sai sót, hậu quả không mong muốn, Công ty sẽ lấy thái độ thiện chí, tôn trọng và lắng nghe phản hồi của khách hàng để tìm ra hướng xử lý hợp tình, hợp lý. Công ty tuyệt đối bài trừ các hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn minh, trịch thượng của nhân viên mình với khách hàng, đối tác trong bất kỳ trường hợp nào kể cả khi không có lỗi.

5. Cam kết giữ gìn môi trường

 - Sự phát triển của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẽ không phương hại đến việc sử dụng các nguồn tài nguyên hôm nay và các thế hệ mai sau. Công ty sẽ sử dụng hệ thống công nghệ hiện đại, hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất thải, khí thải để đảm bảo môi trường trong lành, không ô nhiễm.

- Công ty sẽ tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất những tranh chấp, kiện tụng liên quan đến việc sử dụng nguồn tài nguyên. Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ tốt cho công tác bảo vệ môi trường.

- Công ty sẽ có chương trình, kế hoạch để tuyên truyền, vận động CBCNV và gia đình nâng cao nhận thức, ý thức và tham gia tích cực vào các hoạt động cải tạo, gìn giữ môi trường cũng như hưởng ứng đầy đủ các hoạt động môi trường do cộng đồng phát động, tổ chức.

6. Cam kết của Lãnh đạo Công ty

- Giám đốc Công ty và các lãnh đạo đơn vị sẽ gương mẫu, tiên phong trong việc thực thi chính sách, cam kết các giá trị văn hóa cũng như các hoạt động khác để CBCNV noi theo.

- Lãnh đạo sâu sắc, am tường trong công việc, sáng suốt trong quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng gánh vác những khó khăn, thách thức để trở thành chỗ dựa về tinh thần và niềm tin cho CBCNV.

- Lãnh đạo phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, biết lắng nghe, tiếp thu lẽ phải, thuận theo quy luật để đảm bảo điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tốt nhất.

- Lãnh đạo phải minh bạch, công tâm để đảm bảo xây dựng môi trường doanh nghiệp thật sự văn minh.

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 16/04/2018 03:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn