Thứ tư, 26/1/2022 |
Previous
Next

Tin Công ty

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 gồm 2 tổ máy công suất 300MW được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 05/2015. Tính đến nay, nhà máy đã sản xuất sản lượng điện là hơn 23 tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Kể từ khi đưa các tổ máy vào vận hành; bên cạnh việc tiếp thu, học tập sơ đồ công nghệ, thao tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng từ các chuyên gia, nhà thầu; CBCNV đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, phát hiện các tồn tại gây khó khăn trong quá trình vận hành và bảo dưỡng; từ đó đề ra những cải tiến kỹ thuật để góp phần thuận lợi hơn trong quá trình vận hành, sửa chữa, nâng cao độ tin cậy vận hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh các tổ máy. Trong giai đoạn 2015-2020 đã có 45 sáng kiến được công nhận, trong đó số lượng sáng kiến tăng dần qua từng năm và đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng ngay vào sản xuất, mang lại lợi ích lớn cho Nhà máy.

CBCNV Công ty ứng dụng đề tài KHCN cấp TCT " Nghiên cứu chuyển đổi nguồn tự dùng"

Nghiên cứu lắp đặt được liên thông dầu nâng trục

Bước sang năm 2021, hưởng ứng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chủ đề năm 2021: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” của EVN; là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số trong Tổng Công ty Phát điện 1; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được và đẩy mạnh hơn nữa phát huy sáng kiến, đặc biệt là các cải tiến có ứng dụng chuyển đổi số. Với tinh thần đó, Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty thống nhất phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” năm 2021 trong Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn với mục đích khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo của CBCNV trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty. Các sáng kiến sẽ không chỉ áp dụng trong vận hành và sửa chữa mà còn đi vào mọi mặt của Công ty như công tác chấm công, quản lý phiếu đề xuất, vật tư; công tác cấp phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký vận hành …. được xây dựng trên phần mềm để rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả làm việc, hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Thiết kế chế tạo bộ vần trục dự phòng cho Tuabin

TAGS:
Tác giả: Bùi Huy Dũng ; xuất bản: 16/06/2021 03:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn