Thứ sáu, 9/12/2022 |
Previous
Next

Văn hóa Doanh nghiệp

Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ của Tổng công ty Phát điện 1 liên quan đến người lao động ”.

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 16/KHLT-EVNGENCO1-CD tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ của Tổng công ty Phát điện 1 liên quan đến người lao động” từ 09h ngày 15/11/2021 đến hết 23h59’ngày 12/12/2021.

Đối tượng dự thi bao gồm toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động (CBCNV) đang công tác, làm việc tại Cơ quan Tổng công ty và tại các Đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Phát điện 1.

Cuộc thi tổ chức dưới dạng CBCNV tham gia học bài giảng E-learning về NQLĐ, TƯLĐTT sau đó sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm trắc nghiệm do Tổng công ty xây dựng, góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương, các quy định nội bộ liên quan đến người lao động, các vấn đề liên quan đến các quy định về quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất, các điều kiện lao động, các quyền và nghĩa vụ của người lao động và các chế độ chính sách cho người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động trong toàn Tổng công ty.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu một số quy định nội bộ của Tổng công ty Phát điện 1 liên quan đến người lao động” được diễn ra từ 09h ngày 15/11/2021 đến hết 23h59’ngày 12/12/2021

Người dự thi truy cập vào phần mềm bằng máy tính hoặc điện thoại di động thông qua đường dẫn: https://elearning.evngenco1.vn/Default.aspx (có mã ID và Password đã phát hành theo KHLT của đơn vị)

Tiêu chí chấm điểm, cách chấm điểm, cơ cấu giải thưởng

- Tiêu chí chấm điểm: căn cứ theo Thể lệ cuộc thi (phát hành theo KHLT của đơn vị)

- Công ty căn cứ cơ sở dữ liệu kết quả thi được trích xuất từ Phần mềm thi, đối chiếu với tiêu chí đánh giá chấm điểm cuộc thi để chấm điểm cho cá nhân và xếp hạng các Phòng/ Phân xưởng. Giải thưởng cho các Phòng/ Phân xưởng được xét theo kết quả toàn cuộc thi.

- Công ty chỉ xét khen thưởng đối với các Phòng/ Phân xưởng có từ 90% CBCNV trở lên đã hoàn thành bài học E-learning về NQLĐ, TƯLĐTT trước ngày 15/11/2021 và có từ 80% số CBCNV trở lên tham gia thi (CBCNV được ghi nhận tham gia thi khi hoàn thành ít nhất 1 bài thi).

- Cơ cấu giải thưởng:

- Cơ cấu giải thưởng:

+ Cấp Tổng công ty:

a. Đối với đơn vị:

+ Khen thưởng của Tổng công ty

 • 01 Giải nhất                          : 20.000.000 đồng
 • 01 Giải nhì                            : 10.000.000 đồng
 • 02 Giải ba                              : mỗi giải 7.000.000 đồng

+ Khen thưởng của Công đoàn Tổng công ty

 • 01 Giải A                               : 10.000.000 đồng
 • 01 Giải B                               : 5.000.000 đồng
 • 02 Giải C                               : mỗi giải: 3.000.000 đồng

b. Đối với cá nhân:

+ Khen thưởng của Tổng công ty

Tổng công ty xét giải thưởng đối với cá nhân hàng tuần, trên cơ sở xếp hạng cá nhân theo tiêu chí lần lượt như sau: điểm thi cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất.

Kết quả thi của Cán bộ, CNVCLĐ là thành viên của Ban Tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi không được ghi nhận để xét giải thưởng.

* Cơ cấu giải thưởng:

 • 01 Giải nhất tuần                  : 5.000.000 đồng
 • 01 Giải nhì tuần                    : 3.000.000 đồng
 • 02 Giải ba tuần                     : mỗi giải 2.000.000 đồng
 • 20 Giải khuyến khích tuần: mỗi giải: 500.000 đồng

+ Khen thưởng của Công đoàn Tổng công ty

Công đoàn Tổng công ty xét giải thưởng đối với cá nhân trên cơ sở kết quả toàn cuộc thi.

* Cơ cấu giải thưởng: Mỗi phần thưởng trị giá: 2.000.000 đồng, để khen thưởng cho các cá nhân như sau:

 • Nữ CNVCLĐ (khối lao động trực tiếp) có thành tích xuất sắc nhất;
 • Nam CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;
 • Nữ CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;
 • Nam CNVCLĐ cao tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;
 • Nữ CNVCLĐ cao tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;
 • Cá nhân là cán bộ Công đoàn (được tính từ tổ phó Công đoàn trở lên) có thành tích xuất sắc nhất.

+ Cấp Công ty:

Công ty và Công đoàn Công ty sẽ căn cứ kết quả thi của cá nhân và các Phòng/ Phân xưởng trong cuộc thi để xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, cụ thể:

a. Đối với Phòng/ Phân xưởng:

Công ty sẽ tổ chức khen thưởng cho tập thể:

 • 01 Giải nhất                          : 5.000.000 đồng
 • 01 Giải nhì                            : 3.000.000 đồng
 • 02 Giải ba                              : mỗi giải 2.000.000 đồng

a. Đối với cá nhân:

Công đoàn Công ty sẽ tổ chức khen thưởng cho cá nhân hàng tuần:

 • 01 Giải nhất tuần                  : 1.000.000 đồng
 • 01 Giải nhì tuần                    : 700.000 đồng
 • 02 Giải ba tuần                     : mỗi giải 500.000 đồng
 • 20 Giải khuyến khích tuần: mỗi giải: 300.000 đồng

 Hình thức khen thưởng và phương thức trao giải

+ Cấp Tổng công ty:

- Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho cá nhân/ đơn vị đạt giải.

- Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì lý do khách quan, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo hình thức chuyển khoản về đơn vị có người đạt giải.

+ Cấp Công ty:

- Công ty tổ chức phối hợp Công đoàn Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi.

- Thể lệ cuộc thi và tiêu chí chấm điểm: Phụ lục kèm theo KHLT

TAGS:
Tác giả: Phòng HC-LĐ ; xuất bản: 12/11/2021 12:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Quang cảnh Nhà máy

 • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

 • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

 • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn