Thứ hai, 11/12/2023 |
Previous
Next

Tin Công ty

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên, tạo động lực phát triển để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo...

                                  Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện theo từng năm, sát với tình hình của đơn vị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các chi bộ trực thuộc.

Chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Đề cao tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Mặt khác, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chỉ đạo ban hành Chuẩn mực văn hóa trong doanh nghiệp và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Các cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác đi đầu trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, công tác chuyên môn và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của toàn thể người lao động trong Công ty.

Hàng năm các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức, hướng dẫn thực hiện cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên kiểm điểm, giám sát việc thực hiện trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến đúng đắn về tư tưởng, nhận thức và hành động, trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo động lực phát triển để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ trong suốt thời gian qua. Nhờ đó, trong những năm qua Công ty luôn đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Tổng Công ty giao. Năm 2019, có 4 cá nhân được biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Năm 2021, sản lượng điện sản xuất đạt 3.813,46 triệu kWh; doanh thu tiền điện đạt 5.061,97 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương hơn 160 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thế giới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh... gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng thấm nhuần và bám sát quan điểm “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, quyết tâm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 giao.

TAGS:
Tác giả: Trần Anh Bảo ; xuất bản: 24/05/2022 09:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn