Thứ tư, 26/1/2022 |
Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc Tổ chức lịch phục vụ cơm tại Căng tin cơ quan

Văn phòng Công ty Nhiệt điện Nghi sơn 1 Thông báo đến toàn thể Lãnh đạo, công nhân viên các Phòng, phân xưởng tại nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn 1 nội dung sau đây:

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 06 năm 2014, Căng tin tổ chức phục vụ cơm Trưa cho CBCNV bộ phận Hành chính (đi tầm) trong toàn cơ quan.

            1. Quy trình đăng ký cơm.

-  Mỗi phòng, phân xưởng cử 01 người đại diện tổng hợp danh sách đăng ký và gửi qua địa chỉ email: nd2thanhtung@gmail.com.

1.Thời gian đăng ký cơm.

Thời gian báo cơm và cắt cơm:          

 -   Thời gian báo cơm  ngày hôm sau báo chậm nhất 02 giờ chiều ngày hôm trước.

 -   Thời gian cắt cơm  ngày hôm sau báo cắt chậm nhất 06 giờ chiều ngày hôm trước.

Trường hợp: (Những cán bộ nào đăng ký cơm chiều phải báo trước 06 giờ (tức 18 giờ) ngày hôm trước (Từ 6 người trở lên căng tin mới phục vụ cơm)).

Lưu ý: Những trường hợp không báo phát sinh tăng giảm theo thời gian quy định thì danh sách được mặc định theo danh sách đã đăng ký ban đầu.

2.Quy trình thanh toán.

Vào ngày cuối cùng hàng tháng Kế toán nhà ăn đối chiếu, tổng hợp, xác nhận với người đại diện đăng ký cơm của từng phòng, phân xưởng, ký nhận gửi về phòng Tài chính- kế toán trừ vào lương trực tiếp của từng người theo danh sách đã tổng hợp hàng tháng.

            Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng phân công cán bộ tổng hợp đăng ký về Văn phòng để kịp thời cho công việc chuẩn bị.

Tải file gốc tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 17/06/2014 10:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn